Ayegbeni (Andy) Igonor študoval na univerzite v Ibadane v Nigérii, kde sa špecializoval na pedológiu v oblasti poľnohospodárstva a tiež na informatiku. Tu získal bakalársky titul v roku 1992 a magisterský titul v roku 1997. Potom pokračoval v štúdiu na Univerzite západného Anglicka v meste Bristol (Bristol Business School), kde získal doktorát v roku 2007 v odbore riadenia a informačných systémov. Získal tiež množstvo licencií a certifikátov.

Jeho univerzitné pedagogické skúsenosti zahŕňajú kurzy ako Základy MBA, Správa a manažment zdravotníckych dát a informácií, Bezpečnosť v praxi a jej aplikácia alebo Zdravotnícka informatika. Pán Igonor bol asistujúcim profesorom (Bezpečnosť informácií) na Univerzite Concordia v Edmontone v kanadskej provincii Alberta v rokoch 2005 až 2008 a neskôr predsedal v Technologickom inštitúte severnej Alberty v Edmontone v rokoch 2008 až 2014. V súčasnosti je dekanom Ross College of Business a spolupodieľa sa na riadení Centra pre verejnú bezpečnosť a kybernetickú výchovu (College of Business). Je tiež hrdým členom riadenia asociácií Kontrola informačných systémov, Audítorskej asociácie a tiež Amerického združenia pre správu zdravotníckych informácií.