Bruce A. Campbell absolvoval svoje bakalárske štúdium na univerzite v Eugene v štáte Oregon, kde sa špecializoval na ruský jazyk v roku 1975. V roku 1979 ukončil magisterské štúdium na Indiana Univerzite v meste Bloomington v štáte Indiana, kde sa špecializoval na slovanské jazyky a literatúru a tiež v roku 1990 na Clevelanskej štátnej univerzite v Clevelande v štáte Ohio, kde sa špecializoval na ekonómiu. Pán Campbell získal titul MBA v roku 1981 na Washingtonskej Univerzite v meste Seattle v štáte Washington a doktorát v roku 2002 na Kentskej štátnej univerzite v Kente v štáte Ohio, kde sa špecializoval na odbor Financie.

Jeho univerzitné pedagogické skúsenosti zahŕňajú kurzy Podnikové financie, Manažérska ekonómia, Základy MBA, Globálne financie, Princípy financií, Finančné stáže a líderstvo či Úvod do mikroekonómie. Spomedzi mnohých ďalších funkcií zastával pán Campbell funkciu viceprezidenta PNC Bank (Cleveland Loan Production Office), pozíciu dekana / odborného asistenta predmetu Občianske vzdelávanie na Medzinárodnej kresťanskej univerzite v Kyjeve na Ukrajine a bol aj riaditeľom programu MBA na Myers Univerzite. Od roku 2014 je riaditeľom MBA programu a Sekcie finančného manažmentom na Franklinskej Univerzite v meste Columbus v americkom štáte Ohio a je tiež hrdým členom finančného poradného výboru štátnej školy Columbus State (Community College).