Okrem toho prednášal aj na Vyššej škole Bankovej vo Wroclave (program MBA v spolupráci s Franklinskou univerzitou v Poľsku v rokoch 2011 a 2012), IAE v Aixe en Provence (Francúzsko, 2012) a Pittsburghskej univerzite (Víkendový Executive MBA program Bratislava, 1997), pre Národnú banku Slovenska, Slovenskú komoru audítorov a Slovenskú komoru certifikovaných účtovníkov. Za posledných 10 rokov napísal viac ako 190 publikácií (predovšetkým články zamerané na praktické aspekty medzinárodných štandardov finančného výkazníctva a nákladového účtovníctva).

Medzi jeho ďalšie profesijné zásluhy patrí členstvo v Národnom riadiacom výbore pre reformu účtovníctva a auditu (bývalým členom), vo finančnej skupine PAAinE Performance Reporting Advisory Group of the  European Financial Reporting Group (bývalým členom), členom Medzinárodnej asociácie účtovného výskumu a vzdelávania, členom Asociácie certifikovaných forenzných skúšajúcich, členom predstavenstva Slovenskej komory certifikovaných účtovníkov, členom predstavenstva Rady univerzít Slovenskej republiky, členom Vedeckej rady Fakulty podnikovej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave a členom Vedeckej rady Fakulty financií a účtovníctva Ekonomickej univerzity v Prahe. Okrem toho pôsobil aj ako konzultant pre niekoľko projektov týkajúcich sa medzinárodných štandardov finančného výkazníctva a účtovania nákladov.