Študenti sa zaoberajú základnými aspektmi finančného účtovníctva (vrátane profesionálnej štruktúry), vzájomnými vzťahmi finančných výkazov a viacerými formami finančnej analýzy. Navyše sú sem zahrnuté funkčné aspekty manažérskeho účtovníctva, vrátane plánovania, rozhodovania a hodnotenia výkonnosti.