Tieto mikro- a makroekonomické témy sú v tomto module rozvinuté a preskúmané v oveľa väčšej hĺbke. Okrem tradičného manažérskeho ekonomického pokrytia spotrebiteľského dopytu a výroby v konkurenčnej situácii, tento modul rozširuje štúdium o ďalšie trhové štruktúry, ako je oligopol a tiež kladie potrebnú orientáciu na makroekonomiku na národnej aj nadnárodnej úrovni. Nástroje a prístupy ekonomiky sa skúmajú na základe ich schopnosti informovať o obchodných rozhodnutiach týkajúcich sa produktu, firmy, priemyslu a obchodného cyklu.