Študenti skúmajú hlavné faktory efektivity organizácie a učia sa metódy na posilnenie ľudského kapitálu a motivácie zamestnancov a ako zabezpečiť úspech organizácie. Posudzujú sa primárne funkcie ľudských zdrojov a ich interakcia v organizácii a zavádzajú sa stratégie na spoluprácu s ľudskými zdrojmi s cieľom prilákať, rozvíjať, udržiavať a udržiavať zamestnancov na konkurenčnom trhu.