V rámci kurzu sa študenti učia vytvárať marketingovú stratégiu na pozicionovanie a diferenciáciu ponúk a značiek. Analyzujú, porovnávajú a vyhodnocujú marketingové stratégie a taktiky produktu v dvoch krajinách alebo kultúrach a využívajú zhromažďovanie, meranie a analýzu informácií s cieľom preskúmať marketingové príležitosti v porovnaní s konkurenciou a životným prostredím.