Študenti sa učia aplikovať plánovanie scenárov vo vybranom priemysle a syntetizovať trendy vonkajšieho prostredia; za prítomnosti rizika a neistoty. Niektoré z modulových úloh boli navrhnuté ako východiskové body pre štúdium podstatných funkčných oblastí podnikania v neskorších častiach programu.