Témy zahŕňajú analýzu finančných výkazov, oceňovanie akcií a dlhopisov, stanovenie úrokových sadzieb, kapitálové rozpočtovanie, riziko a návratnosť a oceňovanie kapitálových aktív. Okrem štúdie manažérskych financií sa študenti podieľajú na tímovom projekte, ktorý imituje úlohu analytika pri ocenení korporácie a rozhodovaní o investičnom portfóliu.