Hlavný dôraz sa kladie na oblasť organizačnej stratégie a vedenia zmeny. Modul začína skúmaním "big-picture" pohľadu na stratégiu a jej koncepty a nástroje; následne skúma strategické myslenie, implementáciu a učenie, ich aplikáciu v aktívnej účasti na GLO-BUS, simulácie na báze internetového obchodovania, v ktorej študentské tímy riadia podnikanie a súťažia s ostatnými študentmi MBA z celého sveta.