Študenti sa venujú analýze dát pomocou príslušných elektronických obchodných databáz dostupných prostredníctvom Univerzitnej online knižnice. Zameriavajú sa aj na zručnosti v oblasti tabuľkových procesov a pokyny pre štýl písania pre efektívnu komunikáciu aplikovaného podnikového výskumu.