Ukončené vysokoškolské vzdelanie

Minimálne bakalársky stupeň; k prihláške je potrebné doložiť fotokópiu vysokoškolského diplomu a jeho preklad do anglického jazyka.

 

Aktívna znalosť anglického jazyka

V prípade, že máte jazykový certifikát TOEFL® alebo IELTS™, je potrebné doložiť aj jeho fotokópiu; ostatní záujemcovia musia absolvovať testovanie úrovne znalosti anglického jazyka prostredníctvom on-line systému Accuplacer®.

 

Motivačný list v anglickom jazyku

Mal by vystihovať, prečo chcete študovať MBA, aké sú vaše relevantné skúsenosti, čo očakávate od absolvovania tohto štúdia.

 

Životopis v anglickom jazyku

 

Dve odporúčania v anglickom jazyku

Odporúčania by mali byť napr. od vášho nadriadeného, spolupracovníkov, odvedúceho diplomovej práce, obchodného partnera a pod.

 

Absolvovanie osobného pohovoru

Jednou z podmienok na prijatie na MBA štúdium je úspešné absolvovanie osobného pohovoru. Dôraz sa kladie na komplexné posúdenie predpokladov záujemcu pre MBA štúdium.

 

Prax v oblasti manažmentu

Nie je nevyhnutnou podmienkou pre prijatie, je však pre uchádzača o štúdium veľkou výhodou. MBA štúdium je zamerané na aplikovanie nadobudnutých teoretických znalostí v podnikateľskej sfére a je primárne určené pre manažérov.