Program MBA v anglickom jazyku organizuje Centrum celoživotného vzdelávania EU v Bratislave v spolupráci s Franklin University, Columbus v Ohio, USA pod vedením skúsených lektorov z Franklin University a z Ekonomickej univerzity v Bratislave. Program má akreditáciu IACBE (International Assembly for Colegiate Business Education). Prínosom programu je získanie poznatkov a skúseností z oblasti manažmentu, zvýšenie kvalifikácie a možnosti urýchlenia kariérneho rastu.

Franklin University bola založená v roku 1902 a v súčasnosti je treťou najväčšou súkromnou univerzitou v USA. Poskytuje komplexné ekonomické vzdelávanie a je priekopníkom v rozvoji e-learningových metód štúdia. Ročne tu študuje cca 11 000 študentov z celého sveta. Franklin University je akreditovaná akreditačnou agentúrou HLC (Higher Learning Commission). Program MBA je jej najprestížnejším programom, má akreditáciu IACBE (International Assembly for Colegiate Business Education).

MBA program sa skladá z 9 modulov pričom celé štúdium trvá 17 mesiacov. Každý modul trvá 6 týždňov a štúdium prebieha výlučne v anglickom jazyku formou e-learningu v kombinácii s priamou výučbou. Každý študent má prístup na vlastné užívateľské konto My Franklin (e-mail, knižnica, diskusie), ktoré môže plne využívať na komunikáciu a získavanie presných a promptných informácií. Študenti disponujú všetkými výhodami ako denní študenti Franklin University. Dokladom o úspešnom absolvovaní programu je diplom z FU oprávňujúci používať titul MBA.

 

Akreditácia

Absolventi MBA programu v anglickom jazyku získajú diplom z Franklin University, Ohio, USA.

Toto štúdium je akreditované:

  • Komisiou pre vyššie vzdelávanie (The Higher Learning Commission),
  • Komisiou pre patentované vzdelávanie (The Indiana Commission on Proprietary Education),
  • IA CBE (International Assembly for Collegiate Business Education).

 

mba diploma