1. Získate diplom z uznávanej americkej univerzity
  Účastníci MBA štúdia majú tiež možnosť absolvovať ktorýkoľvek modul študijného programu na Franklin University v USA, a získať tak jedinečné skúsenosti zo štúdia v zámorí.
 2. Získate konkurenčnú výhodu oproti svojim kolegom
  MBA je pre vás tou správnou investíciou, ktorá sa vám niekoľkonásobne vráti.
 3. Výučba je zameraná na riešenie situácií z reálneho prostredia 
  Naši vyučujúci využívajú know-how, ktoré nadobudli pri dlhodobej spolupráci s mnohými poprednými medzinárodnými spoločnosťami (napr. Coca-Cola, JP Morgan Chase, CitiGroup, Honda).
 4. Spoznáte úspešných ľudí, vybudujete si novú sieť kontaktov 
  Precíznym výberom uchádzačov vytvárame rôznorodú skupinu účastníkov, vďaka ktorým získate nové kontakty a perspektívnych partnerov pre spoluprácu.
 5. Budete schopní strategicky myslieť a prezentovať seba i firmu 
  Získate schopnosti, ktoré sú potrebné pre každého lídra budúcnosti. Naše učebné plány sú zamerané tak, aby absolventom programu priniesli viditeľnú pridanú hodnotu.